Сейсенбі, 20.11.2018, 18:19
Сайтқа Қош келдіңіз Гость | RSS

Есболған Жайсаңбаев атындағы орта мектебі!

Сайт мәзірі
Көңіл көтеру
Сауалнама
Сайтқа қандай материал салу керк?

Барлық жауаптар: 43
Кіру формасы

Каталог файлов

Главная » Файлы » Пәндер/сабақтар » Дүние жүзі тарихы

Дүние Жүзі Тарихынан Шпаргалка 2012 - 2013 / Қазақша шпаргалка 2012 - 2013 / Казахская шпаргалка по истории 2012 - 2013
05.11.2012, 11:20
Субэтникалық” бөлімше қай этностың даму деңгейіне жатады?макродеңгей

"Этникалық ұқсастық” терминін қай жылы Д. Рисман алғаш ұсынды?1953ж.

"Этникалық ұқсастық”терминін ең алғаш ұсынған қай ғалым кім?Д.Рисман

«19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы педагогикалық ойлардың және білім берудің дамуы» - монграфиясының авторыТ.Тәжібаев

«Авторитарлық тұлға» тұжырымдамасының авторыТ.Адорно

«Адам не істесе де, ол ең алдымен өзінің нәсілінің өкілі» деген кім?Г.Лебон

«Адамдардың мінез-құлығының формалары және олардың адамгершілігі елдің табиғатын бейнелейді» деген кім?Гиппократ

«Географиялық детерминизм» концепциясының көрнекті өкілі болған кім?М.Монтескье

«Заң рухы туралы» жұмыстың авторыМ,Монтескье

«Ресей мен Еуропа. Славяндық әлемнің германды-романдықтардың мәдени және саяси қатынасына көзқарас» деген монографияның авторыН.Я.Данилевский

«Сана және тұрмыс», «Рух және табиғат» еңбектерін жазған кім?Ш.Құдабердиев

«Тарихи маңызы бар,әрбір халық, әртүрлі адамдардың бірігуін көрсетеді» деген кім?Н.Г:Чернышевский

«Тіл- халықтардың психологиялық энергиясының ерекше қор формасы» деген кім?Д.Н.Овсянико-Куликовский

«Ұлт психологиясы» жұмысының авторыД.Н.Овсянико-Куликовский

«Ұлт табиғаты ешқандай рационалды-ұстанымды белгілер бойынша анықталмайды... Ұлт- құпиялы, жасырынды, иррационалды» деген кім?Н.А.Бердяев

«Халық пен ұлт жағымды күш және әрбір халық өзінің ерекше мінезімен ерекше қызметке тағайындалған. Түрлі халықтар адамзат денесінің әртүрлі мүшесінің мәні» деген кім?В.С.Соловьев

«Халық тілмен айтылуынан емес, оның қалай айтылуынан тұрады» деген кім?А.А.Потебни

«Халықтар және бұқара психологиясы» атты кітаптың авторыГ.Лебон

«Халықтар психологиясы- жеке психологиямен қатар дербес ғылым және солай бола тұрып, ол соңғы қызметтермен пайдаланады, бірақ өзі жеке психологияға маңызды көмек көрсетеді» деген кім?В.Вундт

«Халықтар психологиясы» атты онтомдық еңбектің авторыВ.Вундт

«Халықтар психологиясы» кітабының авторыж. В.Вундт

«Халықтар психологиясы» теориясының негізін салушы ретінде мойындалған ғалым?М.Лацарус

«Эталон ретінде шығатын, өмірлік оқиғаларды жеке этникалық топтың дәстүрлер мен құндылықтар призмасы арқылы қабылдау және бағалау» адамдарға тән- бұлэтноцентризм

«Этникалық психология және тіл білімі» журналын шығарған кімдер?Г.Штейнталь мен М.Лацарус

XIX ғасырдың 60-шы жылдарының соңында ұлттық психологияны зерттеуге жаңа тұжырымдаманы ұсынған кім?Н.Я.Данилевский

Агрессивті мінез-құлықтың адамда және топта фрустрацияның пайда болуымен түсіндіретін гипотезаның авторыН.Миллер

Адамдардың бір-бірін қабылдау кезінде әрекет нәтижелерін немесе мінез-құлық себептерін жазу- бұлкаузалдық атрибуция

Ақпараттық этнос теориясының авторларының бірі?Н.Н. Чебаксаров

Ақпараттық этнос теориясының авторларының бірі?С.А. Артюнов

алықтар психологиясының негізгі міндеті біркелкі оқиғаларды салыстыру негізінде және рухтық өмірдің азығы тек қана әртүрлі халықтарда емес, сонымен қатар бір халықта да бар, бірақ оның тарихи өмірінің әр дәуірінде психологиялық өмірдің едәуір жалпы заңдарын шығаруға әкелді деп санаған орыс ғалымдарының біріК.Д.Кавелин

Америка этнопсихологиясының бастауында қай ғалым тұрды?Ф.Боас

Америкалық этнологияда этнопсихологиялық мектептің негізін салған кім?Ф.Боас

Американдық этнопсихологиялық мектептің өкілі мәдениетті белгілеген этникалық қауым өкілдеріне жалпы талап - ережелерді жатқызуды қарастырған кім?Р. Бенедикт

Барлық негізгі түсініктер, байланыстар этнопсихологиялық феномен қатынасын жалпы нақты қасиеттерін көрсету - бұл ...?этнопсхологиялық категория

Берілген анықтамаға қай термин сәйкес: «...ақпараттық және тұлғааралық әрекеттестіктің спецификасын, қарым-қатынас сипатын және қандай да бір этникалық қоғам өкілдерінің өзара қарым-қатынасын, ынтымақтастық немесе алшақтық дәрежесін анықтайды.»?Коммуникативті-мінез-құлықтық,ұлттық-психологиялық ерекшеліктер.

Берілген анықтамаға қай термин сәйкес: «...нақты бір этникалық қоғам өкілдерінің қызметтеріндегі өзіндік қозғаушы күшті сипаттайды; мақсатын және мотивация спецификасын анықтайды; еңбекқорлық, іскерлік, қадағалаушылық, т.б. сияқты қасиеттерінде айқындалады.»?Мотивациялы-фондық, ұлттық-психологиялық ерекшеліктер.

Берілген анықтамаға қай термин сәйкес: «...ұлттық психологияның өзіндік қабылдауы мен ойлауын танытады. Олар қоршаған ортаны өзінше қабылдауға, бағалауға,құруға және түзетуге мүмкіндік беретін танымдық және интеллектуалдық қасиеттердің арнаулы бірігуінде айқындалады.»?Интеллектуалды-танымдық ерекшеліктер.

Берілген анықтамаға қай термин сәйкес: «...эмоцияларды және сезімді көрсету ерекшелігінде, сондай-ақ еріктік күштің тұрақтылығы мен ұзақтылығында айқындалатын эмоционалдық және еріктік қасиеттердің өзіндік функционалдануын бейнелейді.»?Эмоционалды-еріктік,ұлттық-психологиялық ерекшеліктер

Берілген анықтамаға қай термин сәйкес: «Әртүрлі қауымдастық өкілдерінің қоғамдық санасында болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыс»?Ұлттық-психологиялық ерекшеліктер.

Бұл қай термин: " Этносқа адамның өзін - өзі қайта - қайта жатқызуы”?этникалық сана – сезім

Бұл қай термин: "Аралас этникалық ортада таралған, онша дамымаған этникалық ұқсастық”?этникалық амбиваленттілік

Бұл қай термин: "басқаларға арналған өз этникалық топтың образы”?автостереотиптер

Бұл қай термин: "Белгіленген тарихи территорияда қалыптасқан барлық адамдар бір тілге ие, тұрақты психикалық және мәдени ерекшеліктері бар, сонымен қатар өзіндік атауда бекітілген ортақ сана - сезім”этнос

Бұл қай термин: "Бұл топтың басқа этникалық топтың образы, күтілетін үмітке сәйкес құрылған,бірақ оң еместігімен байланысты”гетеростереотиптер

Бұл қай термин: "Осы мәдениетте қабылданбайтын, мәдениетіне сай өзіндік тұрақты конформизм берілген халыққа тән ойлау сәйкестілігі”?менталитет

Бұл қай термин: "Этникалық топ өкілдері өздерін эмоционалды - когнитивті процестермен біріктіруі, сонымен қатар салт - дәстүрлеріне, мәдениетіне, тарихи құндылығына оң қарым - қатынасы”?этникалық ұқсастық

Бұны кім айтқан: " Этнос - бұл адамдар тобы, бір тілде сөйлейтін, бір тектен шыққанын мойындайтын, біршама салт - дәстүрлер комплексі, басқа топтан айыратын дәстүрлері бар”С.М. Широкогоров

В.М.Бехтеревтің ойы бойынша,қай ғылым,халықтардың психологиясын зерттеумен және үйренумен айналысу керек?Ұжымдық рефлексология

Г.Г.Шпет қандай түсінікті енгізді?Ұжымдық күйзелу»

Г.Г.Шпеттің көзқарасы бойынша этникалық психология қандай ғылым болу керек?Баяндамалы ғылым

Г.Лебон адамдық нәсілдерді типологиялау әрекетінде неше топқа бөлді?төрт

Г.Лебон қандай халықты жоғары нәсілге жатқызды?еуропалық

Г.Лебон ойынша, кімдер басқа нәсілдерден табандылығымен, энергиясымен, өзін ұстай білу қабілеттілігімен айрықшаланады?Еуропалықтар

Г.Лебон ойынша, қандай нәсілдер өркениетті бастауға ғана қабілетті?Негрлер

Г.Шпет 1927 жылы қандай кітапты жазды?Этникалық психологияға кіріспе

Гельвеций қандай кітапта түгел бір тарауды әртүрлі ерекшеліктер мен себептерді зерттеуге, олардың қалыптасуына арнаған?Адам туралы»

Д.Юм қандай кітапта ұлттық мінездің қалыптасуына әсер ететін негізгі факторларды бөлді?«Ұлттық мінездер туралы»

Дуалистика этнос теориясының авторы кім?Ю.В. Бромлей

Егер екі мәдениеттің арасында адам баланс жасап, керекті өлшемде нормалармен белгілерді біреуінде де меңгере алмаса, мұндай жағдайда өзгертілген ұқсастық пайда болып, ішкі жекелік конфликт, екі ұлт пен мәдениеттердің жағымсыздығын, агрессияны, торығуды сезеді. Ол қалай аталадыБасқа этникалық топпен моноэтникалық ұқсастық

Ежелгі грек философтарының ішінен географиялық күйдің және климаттық жағдайлардың ерекшеліктер әсерінен этностардың физикалық және психологиялық негіздер айырмашылықтарын көрген кім?Гиппократ

Ежелгі грек философтарының ішінен, оңтүстік және солтүстік климат адамның ағзасына, сонымен қатар психикасына әртүрлі әсер етеді деген ұсынысты жасаған кім?Демокрит

Ежелгі грек философтарының ішінен, оңтүстік және солтүстік климат адамның ағзасына, сонымен қатар психикасына әртүрлі әсер етеді деген ұсынысты жасаған кім?Платон

Ежелгі Грецияда «этнос» түсінігі нені білдіреді?халық

Ерте замандағы халық рухы жайындағы ойларын айтқан ғалымдарВундт, Лебон

Әлем және өзінің осы әлемдегі орны туралы адам түсінігінің негізінде жатқан, адамдардың мінез-құлықтарын және жүріс-тұрыстарын анықтайтын бейнелер жүйесі- бұлменталитет

Әль-Фарабидің еңбегін ата«Рухтың мәні», «Жан туралы»

Әртүрлі халықтардың мәдениеттері арасындағы айырмашылықтарынайқындау, егерде барлығы мәдениеттердің құндылықтары мен маңыздылықтары тең түрде қарастырылатын болса, бірақ сапасы жағынан әртүрлі - бұлмәдени релятивизмнің тенденциясы

Әртүрлі этникалық қауымдар дисциплинааралық білім облысы, адамдардың өзіне тән психология туралы ғылымға жататын - бұл ...?этнопсихология

Жаңа мәдени ортаға бейімделу процесіне әсер ететін факторлар?ұқсастықтар мен айырмашылықтар дәрежесі

Жеке өкілдер мен этникалық топ дамуына ұлттық мәдениет үлкен ықпал жасауға негізделген концепцияның негізін қалаған кім?Д. Кардинер

Жеке тұлғаның бірдей деңгейде екі мәдениет мінездемелері бар, этникалық ұқсастық осы мәдениеттердің құндылықтарын қабылдайды және түсінеді.қалай аталады?биэтникалық ұқсастық

Жеке тұлғаның немесе әлеуметтік топтың әрекеттесу, ойлау және белгілі түрде әлемді қабылдау бағыттарының бейсаналық жиынтығын қосатын ұжымдық және жекелік сананың терең деңгейі - бұлқоғамдық сана

Келесі сөзді кім айтқан: «Этнос - бұл белгілі бір территорияда тарихи қалыптасқан тұрақты адамдар жиынтығы. Оларда тілі, мәдениеті, психикасы, сонымен қатар басқалардан ерекшелетіп тұратын өзіндік санасы, атауы болады.»?Ю.В.Бромлей

Климатикалық әсер етулер нәтижесінде мінез қалыптасады және халықтың, оның тарихы қандай болатындығына әсер ететінің бірінші анықтаған ғалымШ.Монтескье

Көшпенділердің нақты мінездемесі қандай поэтикалық кітапта берілген?Гильгамеш туралы айтулар»

Қазақ халқының көптеген әлем халықтарының қандай да бір психологиялық ерекшеліктерінің бірлігін көрсететінің бірінші болып атап көрсеткен кім?Шоқан Уалиханов

Қазақтардың діндер ерекшеліктерінің мінездемесінеШ.Уалиханов қандай термен енгізді?Екіжақты сену

Қай автор өзінің теориясында этнос физикалық ақиқат әлеуметтік қабықпен қапталған дегенге акцент жасады?пассионарлы теория

Қай ғалым «Географиялық детерменизмнің» ең көрнекті өкілі болып келеді?Ш.Монтескье

Қай ғалымдардың ойы бойынша, топ арасындағы дау-жанжалдар адамдардағы агрессивтіліктің, «төбелескіштік инстинктің» және универсалды мінездемелердің нәтижесі боладыТ.Адорно

Қай ғалымның ойы бойынша көбісі даралықтардың жалпы ой көріністері тілде,мифтерде және әдет-ғұрыптарда көрінісін табады,ал басқа рухани мәдениеттің элементтеріекінші орында және оларға қосылады?В.Вундт

Қай ғасырда «этнос» термині ғылыми әдебиетте «ұлт» мағынасында қолданыла бастады?XIX ғ.

Қай теория әлеуметтік білімге негізделеді, жалпы қоғамда ақпарат ағымын реттейді және өзінің генераторы және реципенттері (оны қабылдайтындар) барақпараттық теория

Қай теорияда этнос бір жағынан этникалық мінездеме ( этникалық тіл, ұлттық тұрмыс мәдениеті, салт - дәстүр әрекеттері, этникалық сан - сезім, сана -сезім этносы этнонимде бекітілген) және қасиетпен сәйкес келеді, бір жағынан берілген мінездеме этникалық элементтер тіршілік ету жағдайларын қалыптастырумен қарастырылады (территбриалды- геогрофо-табиғи, әлеуметтік - экономикалы, құқықты - мемлекеттік т.б.)?дуалитикалық теория

Қай теорияда этнос көпқұрамды күрделі құрылысы бар өзін-өзі реттейтін тарихи пайда болған әлеуметтік жүйе ретінде қарастырылады?Жүйелі-статистикалық теория

Қай этникалық ұқсастық екі этнос тобының ұқсастығымен сипатталады?биэтникалық ұқсастық

Қай этникалық ұқсастық өз этникалық қоғамдағы кері әлеуметтік талаптармен сипатталады?кері этникалық ұқсастық

Қай этникалық ұқсастық типі этникалық қауым немесе топқа сәйкес қосылуымен іске асырылады?жанама ұқсастық

Қай этникалық ұқсастық түрі оң этникалық сезімдер мен әлеуметтік талаптармен сипатталады?оң этникалық ұқсастық

Қай этникалық ұқсастық этникалық стереотиптердің кері дамуын сипаттайды?этникалық гиперұқсастық

Қай этникалық ұқсастық, өз халқының оң образын қабылдайды,оның тарихында, мәдениетінде жайлы қатынастар орын алады?қалыпты ұқсастық

Қандай ғалым «ұлттық» және «этникалық» түсініктерін синоним ретінде қарастырған, ал «этникалық» түсінігін халықтың мәдени-арнаулы жүзі деген?А.Бастин

Қандай ғалым пікірінше этникалық өзіндік сана-сезім ең алдымен қосбірлік «Біз» және «Олар» принципінен шығады?Б.Ф.Поршнев

Қандай жұмыста Д.Н.Овсянико-Куликовский халықтардың ұлттық психологиялық өзгешілігін қалыптастырудың механизмдері мен амалдарын зерттеген?Ұлттар психологиясы»

Қандай ресейлік ғалым этникалық өзіндік сана-сезім - бұл қоршаған ортаны қабылдау тәсілі деген?Г.У.Солдатова

Қандай ресейлік ғалым этникалық өзіндік сана-сезімді «адам өзін этносқа көптеп жатқызу» ретінде қарастырған?Г.В.Старовойтова

Қандай ресейлік ғалым этниканың өзіндік сана-сезімі қарпайым этникалық санаға қарағанда кеш қалыптасады деп есептеген?Г.В.Старовойтова

Қендай орыс этнографы этнос - бұл адам дамуының және өмір сүруінің формасы деген ой айтты?С.М.Широкогоров

Қоғамдық сана формасының бірі ретіндегі әлеуметтік психологияны зерттеу жағынан этникалық қауымдастық - бұл:Этнопсихология объектісі

Лебон бойынша, халықтар психологиясын зерттеумен айналысатын ғылымның негізгі мақсаты не болып табылады?Нәсілдердің жандық құрылысын сипаттау

Лебон, кімдерді ассоциацияларға, нақты ойлауға қабілеті бар, критикалық ойы дамыған деп санаған?еуропалықтарды

Мінез құлқының дағдыланған манерасын және әрекеттегі типикалық бейнесін анықтайтын және олардың қарым-қатынасында ортаға, әлемге, еңбекке, өзінің және басқалардың этникасының:.......... көрінетін қандайда бір ұлт өкілінің тарихи қалыптасқан тұрақты психологиялық белгілер жиынтығы-бұлұлттық мінез.

Мотивациялы-фондық, интеллектуалдық, танымдық, эмоционалдық- ұғымдарының мәніұлттық психологиялық ерекшеліктер құрылымы

Мына айтулар кімге арналған: «ұлттық мінездегі мәселелер қызықты және актуалды болып келеді. Бірақ ол әлі меңгерілмеген және өзінің зерттеушілерін- философтарды,психологтарды,тарихшыларды,әдебиетшілерді,этнографтардыкүтудеТ.Тәжібаевқа

Мына сөзді кім айтқан: «Халық, этникалық психологиясының тікелей міндеті болып табылады.Оған этникалық психологияның барлық жеке міндеттері кіредіГ.Г.Шпет

Мына сөздің авторы кім: «Этностар - бұл биосфера мен социосфера шекарасында жатқан құбылыс және оның Жер биосфера құрылысында арнаулы міндеті бар.»?Л.Н.Гумилев

Н.Я.Данилевский негізгі мәдени-тарихи түрдің нешеуін бөлді?он

Неміс философтарының ішінен, «адам пайда болуының міндеті- белгілі өзінің бөліктерінде және бірдей орналасқан бір денеге бірігу» деп көрсеткен кім?Фихте

Неміс философтарының ішінен, «Антропология прагматикалық көзқарас жағынан» деген жұмыста халықты қандай да бір жердің көптеген адамдарының бірігуі деп анықтаған кім?Г.Гегель

Неміс философтарының ішінен, «Антропология прагматикалық көзқарас жағынан» деген жұмыста халықты қандай да бір жердің көптеген адамдарының бірігуі деп анықтаған кім?И.Кант

Неміс философтарының ішінен, әлемдік тарихи процесті шығаратын, әлемдік рух туралы ереже ұсынған кім?Г.Гегель

Неміс философтарының ішінен, нақты дәуірдің мәнін анықтайтын, әрбір халықтардың санасында әлемдік рух қалыптасады деп санаған кім?Г.Гегель

Неміс философтарының ішінен,жалпы адамдық бірлік идеясын дамытқан кім?Фихте

Нешінші жылы Г.Шпет «Этникалық психологияға кіріспе» кітабының бірінші бөлімін жариялады?1927ж.

Нешінші жылы Г.Шпет этнопсихология кабинетін құрды?1920ж.

Нешінші жылы Н:И.Надеждин психикалық этнографияны этнография бөлімі ретінде бөлуді ұсынды?1846ж.

Нәтежесінде қарастырылған мәдениет өкілдерінің когнитивті, эмоционалды және қылықтық ұқсастықтары қалыптасқан, әледі түсіну және мінез-құлық мәдениетіне тән адамның меңгеру процесі – бұләлеуметтену

Оң этникалық ұқсастықтың жоғарғы деңгейі?моноэтникалық ұқсастық

Орта Азияның мәдениетіне,тарихына,халықтарының әдебиетін зерттеуге арналған Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбегі қалай аталады?Тарих-и-Рашиди»

Орыстың ұлттық психологиясын зерттеген ғалым?Н.А. Бердяев

Осы ұқсастыққа этноизоляционализм тұйықтық элементтері бар?этноцентрлік ұқсастық

Өзінің жаңа мүшесіне, біріншіден балаларға этникалық топ механизм арқылы «өзін мұра арқылы тапсырады». Ол қалай аталадыэтьникалық тәрбие

Пассионарлы этнос теориясының авторы кім?Л.Н. Гумилев

Психология, физиологиялық психология және халықтар психологиясы болып, екі бөліктен тұру керек деп санаған кім?В.Вундт

Психологиялық этнографияны этнографияның бөлімі ретінде бөлуді ұсынған орыс ғалымдарының біріН.И.Надеждин

Ресей халықтарының этнографиялық өзгешілігін зерттеген бағдарлама кімнің басшылығымен өңделген?В.К.Бэр мен К.Д.Кавелин

Ресейде ең бірінші этникалық психологиясының курсын оқып бастаған кім?Г.Шпет

Статистикалық - жүйелілік немесе компонентті этнос теориясының авторларының бірі?Г.Е. Марков

Статистикалық - жүйелілік немесе компонентті этнос теориясының авторларының бірі?В.В. Пименов

Суперэтнос, мысалы еуропалық бірлестік қай этнос дамуының бірлестігіне жатады?метадеңгей

Сыртқы әлемді тану тәсілімен, тіл құрылымы мен ойлау мінездемелерінің арасындағы бөлінбейтін байланысты дәлелдеген тұжырымдамаЭ.Сперидің лингвмстикалық қатынастылық тұжырымдамасы

Табиғатта болып жатқан, биохимиялық процестерге бағынышты этностың дамуын және пайда болуын қарастыратын этногенез тұжырымдамасының авторыЛ.Н.Гумилев

Тіл- халық психологиясының негізі деп санаған орыс ғалымдарының бірі?Д.Н.Овсянико-Куликовский

Топаралық даулар топтар қызығушылығының сәйкес келмеу нәтижесінде болады және бір жақ қана басқалардың қызығуларына залал бола тұрып, жеңімпаз бола алады, деп дәлелдеген теория авторыА.Тешфел

Тұлғаны ресми этникалық топқа жатқызуы, этникалық ұқсастықпен сәйкес келуі-бұлбасқа этникалық топпен моноэтникалық ұқсастық

Ұқсастық типін анықтаңыз, онда адамдар толығымен өзінің этникалық және этноаралық қатынастарға, өз халқына және басқа халықтар құндылықтарына немқұрайлылық танытадыэтникалық индифференттілік

Ұқсастық типін анықтаңыз, онда басқа ұқсастық түрлерінің (азаматтық, отбасылық,кәсіби т.б.) алдында этносқа басым назар аударылады?этнодоминантты ұқсастық

Ұқсастық типін анықтаңыз, онда этникалық мүдделер мен мақсаттардың басымдылығы көбіне иррационалды түрде түсіндіріледі, ол үшін ке - келген әрекет және құрбандылыққа дайын болуымен қабаттаса жүреді?этникалық фонатизм

Ұқсастық типін анықтаңыз, онда этнос тобының төмен мәртебесін сезінуімен байланысты, этномәдениет мүдделері, этносты теріске шығару, оны басқалармен салыстырғанда тепе - теңсіздік салдарынан өзінің этносынан безу, кейде этносты түгелдей теріске шығарадыэтнонигимизм

Ұлт және халықтың психолгиялық мәселелерін зерттеумен айналысқан әйгілі француз әлеуметтанушысы кім?Г.Лебон

Ұлттық ойлау және интеллект мәселелерін зерттеген қазақстандық ғалым?М.Мұқанов

Ұлттық өзіндік сана-сезім - бұл қандай да бір этностың өмір сүру салтын, әдет-ғұрпын, дәстүрін өз түсініктер шеңберіне қосатын этнопсихологиялық феномен деп айтқан қандай психолог?К.Б.Жарикбаев

Ұлттық психологияның құрылымын құрастыратын компоненттерұлттық мінез, өзіндік сана, сезім және көңіл-күй, қызығушылықтарбағдарланулар мен дәстүрлер

Ұлттық специфика ойлау ерекшеліктерінде көрінеді деп санаған орыс ғалымдарының бірі?Д.Н.Овсянико-Куликовскийй

Ұлы қазақ ағартушы -ғалымының қайсысы бірінші болып өз халқының этникалық кейіпін зерттеуге мақсат қойып,айналыстыШоқан Уалиханов

Ф. Боасаның ойынша этпсихологияның негізгі мақсаты не?әлеуметтік өмірдің барлық құбылыстарын зерттеу

Физикалық өңі және адамның психологиялық мінезінің айрықша белгілері әдейі немесе әдейі емес жаппай немесе жеке сана - сезім қауыммен теңестіру дегеніміз не?антропо – психологиялық

Халық психологиясының барлық жүйесін ғылым ретінде шығаруға талаптанған ғалымдар?Г.Штейнталь мен М.Лацарус

Халықтық рух, адамдардың бірлесіп өмір сүруінің азығы бола тұрып, жеке жан тәрізді, шын мағынаға ие деп санаған кім?В.Вундт

Халықтың ерекшеліктері, яғни оның этика ережелері, халық өнері және фольклоры, салт - дәстүрі, діні, тілі көрініс табадыэтномәдени

Халықтың психологиялық белгілерін, ұлттың жалпы жанының тіршілік етуін қолдаған философ?Ш.Монтескье

Халықтың рухы нақты емес, жартылай мистикалық мінезде болады, деп айтқан кім?Х.Штейнталь, М.Лацарус

Ш.Уалиханов қай жұмысында қазақтардағы «екіжақты сенімге» детальді сипаттама берді?Даладағы екіжақты сену және мұсылмандық»

Шығыс философтарының қайсысы,этнопсихологияның айырмашылықтар теориясының негізінде үш параметрлердің:руханилық,мінездер мен тілдердің сәйкессіздігі жатыр,деп ойлағанӘбу Насыр әль-Фараби

Эмоционалды-бағалаушы мінезбен, тұрақтылықпен, келісімділігімен, нақты еместігімен айқындалып сипатталатын этникалық топтардың жеңілдетілген бейнелеріэтникалық стереотиптер

Этникалық өзіндік сананың қалыптасу процесіэтникалық әлеуметтену

Этникалық психологиямен айналысқан орыс филологтарының біріА.А.Потебни

Этникалық стереотиптердің негізгі қасиетібарлық жауаптар дұрыс

Этникалық тұрмыс спецификасы, мәдениеті, өмір шарттары және т.б. жағдайларға байланысты халықтық психология зерттеулерін қарастырған, кешенді бағдарлама қандай ғалымның жетекшілігімен өңделді?Н.И.Надеждин

Этникалық ұқсастық - бұлбасқа этностардан бөлектеніп, қандай да бір этникалық қауымдастыққа жататындығын түсіну

Этникалық ұқсастық кезіндегі әлеуметтік талаптар себебінен тұлға өзін басқа этникалық топқа жатқызады-бұлдұрыс жауабы жоқ

Этноаралық қатынас және этникалық даму ерекшеліктері, сонымен қатар әлеуметті - психологиялық процесстер - бұл ...?этнопсихологиялық пән

Этноәлеуметтік ағзалар және этникалық қауымдар қандай этностың даму деңгейіне жатады?өзіндік этникалық

Этноәлеуметтік топ қай этностың даму деңгейіне жатадымикродеңгей

Этноәлеуметтік ұқсастық қай ұқсастық әртүрлігі болып табылады?әлеуметті - психологиялық ұқсастық

Этнопсихология бұл - Нақты этникалық бірлестік ретінде,адамдардың даму заңдылықтары мен ұлттық- психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін ғылым

Этнопсихология ғылымының негізін салған ғалым?В.Вундт

Этнопсихология зерттеуіндегі негізгі мәселеЭтнос, этникалық ерекшеліктер және этникалық өзіндік сананың қалыптасу мәселелері

Этнопсихологияның бесінші дербес бағыты - бұлЭтникалық конфликтілерді,оларды шешудің тиімді жолдарын іздеу

Этнопсихологияның бірінші дербес бағыты - бұлОйлау,ес,эмоциялар,сөйлеу және т.б. тәрізді психофизиологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттеу.:

Этнопсихологияның екінші дербес бағыты - бұлӘр алуан этникалық қоғамдардың мәдениет ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған мәдени зерттеулер.

Этнопсихологияның қазіргі даму кезеңіндегі бесінші теориялық міндеті - бұлЭтносаралық қабылдаудың, этносаралық бейбітшіліктің дамуының әлеуметтік-психологиялық мәселелерін зерттеу.

Этнопсихологияның қазіргі даму кезеңіндегі бірінші теориялық міндеті - бұлЭтнопсихологияның негізгі қасиеттері менқатынастарын бейнелейтін базалық,кілтті түсініктерін іріктеу, олардың теориялық интерпретациясы.

Этнопсихологияның қазіргі даму кезеңіндегі екінші теориялық міндеті - бұлХалықтардың этнопсихологиялық ерекшеліктерінің негізгі факторларын, қайнар көзін теориялық зерттеу және мағыналау, түсіндіру.

Этнопсихологияның қазіргі даму кезеңіндегі төртінші теориялық міндеті - бұлЭтникалық ұқсастықтың дамуы мен қалыптасуының ерекшеліктерін индивидуалды-тұлғалық деңгейде, сондай-ақ топтық деңгейде зерттеу

Этнопсихологияның қазіргі даму кезеңіндегі үшінші теориялық міндеті - бұлИндивидуалды-тұлғалық, сондай-ақ топтық деңгей ретінде ұлттық өзіндік сана-сезімнің мәселелерінің актуалдығы.

Этнопсихологияның қазіргі кезеңіндегі алтынші қолданбалы міндеті - бұлӘлеуметтік-саяси, ұлттық және ұлтаралық (этносаралық) процесстердің әрі қарай дамуын психологиялық болжау.

Этнопсихологияның қазіргі кезеңіндегі бесінші қолданбалы міндеті - бұлЭтносаралық әрекеттестіктің жағымды дамуына бағытталған психологиялық тренинг бағдарламаларын және тұлғаны коррекциялаудың этнопсихологиялық әдістерін жасау.

Этнопсихологияның қазіргі кезеңіндегі бірінші қолданбалы міндеті - бұлҰлттық психологияны анықтау және психологиялық сипаттамаларды құрастыру мақсатымен әртүрлі халықтардың этнопсихологиялық салыстыра зерттеу.

Этнопсихологияның қазіргі кезеңіндегі екінші қолданбалы міндеті - бұлТұрмыс жағдайларын, ұлтаралық қарым-қатынастардың қалыптасқан спецификасын, сондай-ақ ұлттар арасындағы экономикалық, әлеуметтік және саяси ынтымақтастықты әлеуметтік психологияда зерттеу.

Этнопсихологияның қазіргі кезеңіндегі төртінші қолданбалы міндеті - бұлЭтносаралық әрекеттестікті жетілдіретін және тереңдететін, ұлттар арасындағы экономикалық, мәдени және саяси ынтымақтастықтың әр түрлі формаларын дамытатын тәжірибелі ұсыныстарды шығару.

Этнопсихологияның қазіргі кезеңіндегі үшінші қолданбалы міндеті - бұлЭтносаралық қабылдауды, этносаралық қарым-қатынастың психологиялық механизмдерін,сонымен қатар этноцентризм және интолеранттылық құбылыстарын зерттеуді қамтитын этносаралық әрекеттестіктің әлеуметтік психологиядағы мәселелерін эмпирикалық зерттеу.

Этнопсихологияның методологиялық принциптері болып келесі принциптер шығадыДетерминизм,сана бірлігі және әрекеті,тұлғалық тәсіл принципі

Этнопсихологияның пәні не болып табылады?халық психикасы

Этнопсихологияның төртінші дербес бағыты - бұлБала тәрбиесінің және отбасылық қарым- қатынастардың этнопсихологиялық аспектілерін зерттеу.

Этнопсихологияның үшінші дербес бағыты - бұлТопаралық, этносаралық қатынастардың этникалық санасын және өзіндік санасын зерттеу.

Этнос дамуында қанша кезеңдік типтерден өтеді?Үш

Этнос дамуының ерте типі адам дамуының қандай кезеңіне қатысты?Тайпа

Этнос дамуының жоғарғы типі адам дамуының қандай кезеңіне қатысты?Ұлт

Этнос дамуының ортаңғы типі адам дамуының қандай кезеңіне қатысты?Халық

Этнос пайда болуының бастапқы шарты не?Территория,тіл бірлестігі және психикалық құрылым бірлестігі

Этнос түсінігінің бірі ретінде этноәлеуметтік ағза немен байланысты?Тұтас мемлекет

Этностың бір сапалыққасиетін атаМәдениет ерекшеліктерінің айқындалуы

Этностың бір сапалыққасиетін атаӨзіндік атауы

Этностың бір сапалыққасиетін атаТерриториялық тұтастық

Этностың пайда болуының бір себебін көрсетПсихологиялық құрылым

Этностың пайда болуының бір себебін көрсетТерритория

Этностың пайда болуының бір себебін көрсетТіл

Этноцентризмнің төрт негізгі көрсеткішін ажыратқан кім?У.Липпман

Юмның ойынша, қандай факторлар ұлттық психологияның өзгешілігін анықтайтын себептер болып табылады?физикалық және әлеуметтік
Категория: Дүние жүзі тарихы | Добавил: enduke
Просмотров: 4794 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Іздеу
Мини-чат
Себет
Ваша корзина пуста
Статистика

Барлық желідегілер: 1
Қонақтар: 1
Қолданушылар: 0